Nagrade KIBERone-a

Početna / O KIBERškoli / Nagrade KIBERone-a

Organizacije UN i UNESCO proglasile su KIBERONE najboljim svjetskim projektom za djecu u području edukacije digitalnim tehnologijama.
Najbolji projekt digitalne edukacije za djecu u IT natjecanju WSIS Prizes 2020

KIBERone je škola kvalificirana korporacijom Microsoft.

KIBERone je najbolja obrazovna ustanova za poduku djeci 6 -14 godina digitalnim vještinama na području Europske unije od 2018. godine.

KIBERone je edukacijski partner Roblox Family Education

Ova stranica koristi kolačiće i ostale slične tehnologije. To znači da obrađuje vašu IP adresu kako bi odredila regiju u kojoj se se ona nalazi. Koristeći ovu stranicu, potvrđujete da ste suglasni s politikom privatnosti stranice.
OK