POLITIKA PRIVATNOSTI

Početna / POLITIKA PRIVATNOSTI

POLITIKA PRIVATNOSTI

Politika privatnosti KIBERone (u daljnjem tekstu: Politika privatnosti) temelji se na odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18.).

 

I. VODITELJ OBRADE PODATAKA

 

Voditelj obrade osobnih podataka koji se prikupljaju u obavljanju osnovne djelatnosti obrazovanja kao javne službe, a putem ove mrežne stranice je East Inovacije d.o.o.  vlasnik locirana u Ruskoj Federaciji. Kompanija East Inovacije d.o.o koristi propisane sigurnosne mjere za zaštitu podataka usklađene sa sigurnosnim zahtjevima Europske Unije (Privacy Shield certifikat)., koja u odnosu na osobne podatke korisnika/polaznika, roditelja ili skrbnika polaznika te gostiju i posjetitelja, u skladu sa zakonskim odredbama nastupa u ulozi voditelja obrade koji određuje svrhe i načine obrade osobnih podataka te brine o osiguravanju svih mjera zaštite odnosno sigurnosti osobnih podataka.

 

Ističemo da kada mrežna stranica ustanove sadrži poveznice na druge web stranice i stranice na društvenim mrežama, da se na njih ne odnosi ova Politika privatnosti. Naša je preporuka da pročitate uvjete zaštite privatnosti svake web stranice i društvene mreže koju posjetite, a posebno obratite pozornost gdje ostavljate podatke.

 

II. NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA:

 

zakonitost, transparentnost i najbolja praksa,

ograničena obrada i smanjenje količine podataka,

točnost i potpunost osobnih podataka,

ograničena pohrana,

cjelovitost i povjerljivost podataka,

odgovornost, povjerenje i poštena obrada,

oportunost (svrhe obrade),

obrada u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Politika privatnosti primjenjuje se na sve usluge koje korisnicima (polaznicima/ roditeljima/ skrbnicima/ posjetiteljima) pruža naša ustanova.

 

III. CILJ/ SVRHA POLITIKE PRIVATNOSTI

 

Cilj Politike privatnosti jest prije svega na jasan, nedvosmislen i transparentan način upoznati sve sadašnje i potencijalne korisnike usluga s postupcima obrade njihovih osobnih podataka, njihovim pravima, sa svrhama obrade njihovih podataka, kao i pravnim osnovama na kojima se temelji obrada osobnih podataka.

 

IV. PRAVNA OSNOVA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 

Pojmovi privatnost pojedinaca i zaštita osobnih podataka Ustavom su utvrđena ljudska prava (poglavlje III. Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda Ustava RH).

 

Pravne osnove na kojima East Inovacije d.o.o. temelji prikupljanje i obradu vaših podataka su sljedeće:

 

1) članak 6. stavak 1. točka c) Opće uredbe; Obrada osobnih podataka na temelju pravne (zakonske) obveze,

 

2) članak 6. stavak. 1. točka b) Opće uredbe; Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za sklapanje i izvršavanje ugovora,                                                                                       

 

3) članak 6. stavak 1. točka f) Opće uredbe; Obrada osobnih podataka na temelju legitimnog interesa,

 

4) članak 6. stavak 1. točka a) Opće uredbe; Obrada osobnih podataka na temelju privole/suglasnosti,

 

5) članak 6. stavak 1. točka e) Opće uredbe; Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za izvršavanje zadaće u javnom interesu ili izvršavanja službenih ovlasti voditelja obrade.

 

V. SLUŽBENA INTERNETSKA STRANICA USTANOVE I KOLAČIĆI

 

Na službenoj internetskoj stranici ustanove https://kiber-one.hr  koriste se tzv. “kolačići” (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.

 

„Kolačići“ nastaju kada preglednik na uređaju korisnika/ispitanika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika/ispitanika na njega. Na našoj stranici koriste se samo tehnički kolačići (obavezni kolačić) koji se ne mogu isključiti i koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta.

 

VI. PRAVA ISPITANIKA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 

Svaki korisnik/ispitanik ima, pod uvjetima iz Opće uredbe o zaštiti podataka, pravo na pristup svojim osobnim podacima koje ustanova prikuplja, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor, pravo na prenosivost podataka te pravo na ispravak osobnih podataka ako su oni neispravno/netočno navedeni.

 

VII. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

 

prikuplja i obrađuje osobne podatke na način kojim se jamči odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te na način koji omogućava učinkovitu primjenu načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. Ustanova poduzima sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi se spriječilo slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje, uvid ili pristup podatcima.

 

Svi zaposlenici tvrtke East Inovacije d.o.o.  i članovi tijela upravljanja, stručnih i drugih tijela ustanove obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti. Obvezni su kao profesionalnu tajnu odnosno kao drugu odgovarajuću vrstu tajne, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti odnosno nakon prestanka radnog odnosa s tvrtkom East Inovacije d.o.o. 

 

VIII. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

 

Sve osobne podatke East Inovacije d.o.o.  . obrađuje dok se ne ispuni svrha obrade u skladu sa zakonskim i drugim propisima. Nakon prestanka svrhe za prikupljanje podataka, osobne podatke East Inovacije d.o.o.  ne koristi i ne obrađuje, a oni ostaju u sustavu pohrane na čuvanju u skladu s propisima o čuvanju dokumentarnog i arhivskog gradiva.

 

Budući da svako prikupljanje osobnih podataka povlači odgovorno postupanje s istima, East Inovacije d.o.o.  , kao voditelj obrade podataka, pridržava se sljedećih načela:

 

Ne prikupljamo više informacija nego što je potrebno u radu,

 

Osobne podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene,

 

Ne čuvamo osobne podatke ako više nije potrebno,

 

Ne prodajemo, ne posuđujemo, ne distribuiramo i javno ne objavljujemo osobne podatke,

 

Osobne podatke ne šaljemo trećim stranama bez znanja ispitanika/ korisnika,

 

Ne koristimo nikakvu automatiziranu obradu i donošenje odluka niti profiliranje,

 

Osobne podatke ne prenosimo izvan teritorija Europske unije – EU/EEA,

 

Kontinuirano brinemo da su osobni podaci sigurno pohranjeni.

 

IX. WEB OBRASCI I UPISNE BROŠURE

 

Od osobnih podataka koje obavezno obrađujemo prilikom registracije i onih koje dobrovoljno unesete ispunjavajući naš web obrazac, ostalim korisnicima (i registriranim i neregistriranim) neće prilikom korištenja web stranice futura-ucionica.hr biti vidljivi vaši podaci, kao ni ostali osobni podaci koje ste unijeli prilikom slanja web obrasca.

Ispunjavanjem obrasca na web stranici futura-ucionica.hr dajete izričitu privolu da se vaši osobni podaci koje ste unijeli obrađuju u svrhu i na način predviđen ovom Politikom.

 

X. VAŠA PRIVOLA

 

Korištenjem ove web stranice dajete privolu na ovu Politiku privatnosti.

Vaše osobne podatke obrađujemo samo na temelju vaše privole – slobodno danog i izričitog očitovanja volje da osobne podatke koje ste nam učinili dostupnima na bilo koji način (uključujući i korištenje web stranice) obrađujemo u svrhu određenu pravilima ove Politike o zaštiti privatnosti.

 

XI. KONTAKT INFORMACIJE I SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

 

Za pitanja u svezi ostvarenja prava i zaštite osobnih podataka u tvrtki East Inovacije d.o.o.  potrebno je obratiti se službeniku za zaštitu podataka na adresu elektroničke pošte:  East Inovacije d.o.o.  mail: admin_info@kiber-one.com ili putem redovne pošte na adresu sjedišta.

 

Također, na prikupljanje i obradu osobnih podataka svaki korisnik/ispitanik ima pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

 

XII. DOPUNE I PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

 

Ova Politika privatnosti, kao i naša internetska stranica, dizajnirani su sa svrhom pravovremenog informiranja i učinkovite zaštite osobnih podataka te će se kontinuirano unaprjeđivati sukladno načelu transparentnosti.

 

POLITIKA KOLAČIĆA

 

ŠTO JE KOLAČIĆ?

 

Kolačić je mala datoteka (tekstualna) koju mrežno mjesto pohranjuje na vašem računalu ili bilo kojem drugom uređaju, s informacijama o vašoj navigaciji na toj mrežnoj stranici.

 

Kolačići su neophodni da bi olakšali pregledavanje weba i da bi ga više prilagodili korisniku te ne oštećuju vaše računalo ili uređaj s kojeg pregledavate našu web stranicu.

 

U KOJU SE SVRHU UPOTREBLJAVAJU KOLAČIĆI?

 

Kolačići su neophodan dio načina rada naše web stranice. Glavna je namjena naših kolačića poboljšanje vašeg iskustva pregledavanja. Na primjer, upotrebljavaju se da zapamte vaše osobne postavke (primjerice: državu) dok pregledavate mrežno mjesto te pri budućim posjetima.

 

Ponekad, ako smo unaprijed pribavili vaš informirani pristanak, možemo koristiti kolačiće, oznake i slične alate radi pribavljanja informacija koje nam omogućuju da vam pokažemo, ili s našeg vlastite web stranice ili stranica trećih strana ili na bilo koji drugi način, oglase temeljene na analizi vaših navika pregledavanja web stranice.

 

U KOJU SE SVRHU NE UPOTREBLJAVAJU KOLAČIĆI NA OVOM MREŽNOM MJESTU?

 

Ne pohranjujemo osjetljive osobne informacije, kao što su vaša adresa, lozinka. Takve podatke od vas NE prikupljamo.

 

TKO UPOTREBLJAVA INFORMACIJE POHRANJENE U KOLAČIĆIMA?

 

Informacije pohranjene u kolačićima upotrebljavamo isključivo mi, osim onih koji su u nastavku opisani kao „kolačići trećih strana“, a njih upotrebljavaju i njima upravljaju vanjske pravne osobe radi pružanja usluga koje mi zatražimo da bismo poboljšali svoje usluge i iskustvo korisnika prilikom pregledavanja našeg web stranice.

 

Ovi se „kolačići trećih strana“ uglavnom upotrebljavaju da bi se pribavila statistika pristupa našem webu. U našem slučaju radi se o Google Analytics kolačićima i Facebook kolačićima.

 

KAKO MOGU IZBJEĆI UPOTREBU KOLAČIĆA?

 

Ako vam je draže izbjeći upotrebu kolačića na ovoj web stranici, uzimajući u obzir gore opisana ograničenja, prvo morate onemogućiti upotrebu kolačića u vašem pregledniku i onda izbrisati kolačiće povezane s ovom web stranicom koji su sačuvani u vašem pregledniku.

 

Važno! Možete upotrebljavati ovu mogućnost sprečavanja upotrebe kolačića u bilo kojem trenutku.

 

KAKO ONEMOGUĆITI ILI SPRIJEČITI UPOTREBU KOLAČIĆA?

 

Možete ograničiti, blokirati ili izbrisati kolačiće s ove web stranice u bilo kojem trenutku promjenom konfiguracije vašeg preglednika putem dolje naznačenih koraka. Iako su postavke različite u svakom pregledniku, kolačići se obično konfiguriraju u izbornicima „Osobne postavke“ ili „Alati“. Za daljnje detalje o konfiguraciji kolačića u vašem pregledniku (Mozilla, Opera, Safari, Google Chrome), molimo pogledajte izbornik „Pomoć“ u samom pregledniku.

 

KOLIKO DUGO SU KOLAČIĆI POHRANJENI?

 

Stalni kolačići — ovi kolačići ostaju na korisnikovom uređaju kroz razdoblje određen u kolačiću. Aktiviraju se pri svakom posjetu web stranici koja je stvorila određeni kolačić.

 

Kolačići korišteni pri jednokratnom radu pretraživača — ovi kolačići omogućavaju administratorima web stranice da povežu aktivnosti korisnika tijekom jednokratnog korištenja pretraživača. Jednokratno korištenje počinje kada korisnik posjeti mrežnu stranicu, a prestaje kada zatvori pretraživač, i tako svaki put. Ovakva vrsta kolačića je privremena. Jednom kada zatvorite pretraživač, svi takvi kolačići su obrisani.

 

Kolačići imaju različite funkcije, kao što su lakše i efikasnije kretanje po dijelovima web stranice pamćenja izbora pri korištenju mrežne stranice i generalno poboljšavanja korisničkog iskustva.

 

NUŽNI KOLAČIĆI

 

Ovi kolačići omogućavaju funkcije mrežne strance koje ste zatražili. Ovi kolačići su nužni jer omogućavaju kretanje po web stranici i korištenje njenih pogodnosti, kao pristup sigurnim dijelovima web stranice.

 

KOLAČIĆI ZA MJERENJE UČINKA

 

Ovi kolačići skupljaju anonimne informacije o posjećenosti dijelova web stranice. Korištenjem web stranice prihvaćate da će ovakvi kolačići biti preuzeti na vaš uređaj.

 

Ovi kolačići skupljaju informacije o tome kako posjetitelji koriste web stranicu, primjerice koje dijelove web stranice posjetitelji najčešće posjete i da li im neki dio web stranice prijavi grešku pri izvođenju. Ovi kolačići ne skupljaju informacije koje omogućavaju identifikaciju posjetitelja. Sve informacije koje ovi kolačići zabilježe skupljene su na jednom mjestu kako bi ih bilo nemoguće razlučiti te su zato anonimne. Koriste se samo kako bi se unaprijedilo korištenje web stranice.

 

KOLAČIĆI FUNKCIONALNOSTI

 

Ovi kolačići pamte vaše izbore kako bi unaprijedili vaše iskustvo. Korištenjem mrežne web prihvaćate da će ovakvi kolačići biti preuzeti na vaš uređaj.

 

Ovi kolačići omogućavaju da web stranica pamti vaše izbore (kao što su korisničko ime, gašenje skočnog prozora, prepoznavanje regije) kako bi vam pružili poboljšano korištenje prema vašim željama. Informacije koje ovi kolačići skupe mogu biti anonimni i ne mogu pratiti vaše kretanje na drugim mrežnim stranicama.

 

KOLAČIĆI TREĆIH STRANA

 

Ovi kolačići omogućavaju praćenje uspješnost njihove primjene ili prilagodbu ponude vašim preferencijama. Zbog načina kako ovi kolačići funkcioniraju ne možemo im pristupiti niti treća strana može pristupiti podacima iz kolačića korištenih na ovoj web stranici.

Ova stranica koristi kolačiće i ostale slične tehnologije. To znači da obrađuje vašu IP adresu kako bi odredila regiju u kojoj se se ona nalazi. Koristeći ovu stranicu, potvrđujete da ste suglasni s politikom privatnosti stranice.
OK